วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พม.71 ร่วมกับ กศน. จัดตั้งกลุ่มจักสานตำบลคำบง

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่  71 (พม.71)และ อบต.ตำบลคำบง  ร่วมกับ กศน. จัดตั้งกลุ่มจักสานตำบลคำบง
พิธีเปิดโดยนายธวัชชัย ทองทิพย์ นายก อบต.ตำบลคำบง

สมาชิกกกลุ่มจักสารตำบลคำบง

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ครู กศน.ตำบลคำบง ร่วมอบรมนักข่าวภูธร

เมื่อวันที่ 1-3 ส.ค.54 น.ส.อริศรา อินทะแสง ครู กศน.ตำบล เป็นตัวแทนจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเขียนข่าวเล่าข่าว"นักข่าวภูธร กศน." ณ โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา ซึ่งมีท่านประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดการอบรม

กศน.เกมส์ กลุ่มศูนย์ภูธานี

วันทีี่ 4ส.ค. 54  กศน.ตำบลคำบง ร่วมกับ กศน.อำเภอบ้านผือ นำนักกีฬา(นักเรียน กศน.)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโซนภูธานี ซึ่งประกอบไปด้วย จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.บึงกาฬ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการเทียบโอน


กศน.ตำบลคำบง ร่วมกิจกรรมโครงการเทียบโอนผลการเรียน ณ กศน อำเภอบ้านผือ

กีฬา กศน.เกมส์

กศน.ตำบลคำบง ร่วมกิจกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ณ สนามกีฬาอำเภอน้ำโสม เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดเพื่อแข่งขันในรอบโซนต่อไป